MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

SATICI:

Ünvanı                      :

TNA Yenilenebilir Enerji ve End. Yat.Müh.Müş.İnş.San.Tic.LTD.ŞTİ.

Mersis No                :

0845030467100019

Adres                      :

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2785. Cad. No:23 Çayyolu, Çankaya/Ankara

E-Posta                   :

tna@tna.com.tr

Telefon                    :

0 312 240 9919 Mobil : 0535 662 9199

ALICI:

Ünvanı/Adı Soyadı     :

Ürün Teslimat Adresi  :

Fatura Teslimat Adresi :

E-Posta                     :

Telefon                      :

Kurumsal Alıcıların Fatura İstemesi Durumunda Fatura Bilgileri

Fatura Ünvanı            :

Fatura Adresi             :

Vergi Dairesi ve No     :

ALICI İşbu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo/nakliye ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.KONU ve KAPSAM

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği , nitelikleri ve satış fiyatı satıcıya ait internet sitesinde belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

3.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, kalite, ebat, adedi, vs.) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. İnternet sitesinde listelenen ve ilan edilen fiyatlar tüm vergiler dahil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

4.ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. ALICI, satışa konu mal/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında malı sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
   
 2. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
   
 3. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
   
 4. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI ‘ya aittir.
   
 5. Mal/hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (üç) gün içinde teslimat giderleri ALICI ‘ya ait olmak üzere SATICI ‘ya geri göndermekle yükümlüdür.
 1. ALICI mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.
   
 2. ALICI sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kirik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğunu ALICI şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.
   
 3. Ürün teslimatı aşamasında, kargo görevlisi ALICI’nın siparişte kullandığı kimlikte yazan isme ürünü teslim eder. Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde ALICI sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise ALICI ‘ya kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. ALICI üç gün içinde ziyaret notu üzerindeki araması gereken telefon numarasını aramadığı takdirde teslimat aynı adrese ALICI tarafından karşılanacak ücret karşılığı gerçekleştirilir.
   
 4. Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını ALICI şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.
   
 5. ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI ’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
   
 6. Onsekiz yaşından küçük kişiler www.enerjimgunes.com adresinden alış-veriş yapamaz. İşbu sözleşmenin teyidi ALICI’ nın onsekiz yaşından büyük olduğunu onayladığı anlamına gelmektedir.

 

5.SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5-1. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5-2. Sözleşme konusu her bir ürünün, siparişin onaylanmasına müteakip 3-5 iş günü içerisinde SATICI tarafından ALICI’nın bildirdiği teslimat adresine anlaşmalı kargo firması ile gönderilmesi hedeflenmekte olup; 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

5-3. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini veya kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

5-4. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

5-5. SATICI, ALICI’nın kişisel ve kredi kartı bilgilerini TC. Kanun ve Yönetmeliklerine, genel ahlak ve toplumsal kurallarına aykırı bir şekilde kullanmamayı, hukuki işlemler haricinde 3. kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder. ALICI ’nın onay vermesi hali dışında ALICI’nın üyelik bilgileri ile kişisel bilgilerine, bir başka üye veya kullanıcı ulaşamaz ve değiştiremez. Ancak bu bilgiler, www.enerjimgunes.com internet sitesinin kendi bünyesinde, ALICI profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilir.

5-6. SATICI, ALICI’nın www.enerjimgunes.com internet sitesinden yaptıkları alışveriş esnasında sanal ortamda bıraktıkları izleri/bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmamayı taahhüt eder.

5-7. İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda ALICI hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda ALICIYA eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da ALICININ arzusu ve seçimi doğrultusunda ; yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir. Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde ALICI bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç 10 gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICININ SATICIDAN ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır. SATICI ALICI ve/veya 3. şahıslara karşı işbu sözleşme ile bağlantılı olarak ifa ettiği işlerle ilgili dolaylı zararlardan hiçbir suretle sorumlu olmayacaktır.

5-8. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

6.ÖDEME

Sitede ilan edilen ve listelenen fiyatlar MAL’ın peşin satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

ALICI; www.enerjimgunes.com alan adlı internet sitesinden sipariş ettiği mal/hizmetin sipariş tarihi itibariyle ilan edilen bedellerini peşin olarak TNA Yenilenebilir Enerji ve End. Yat.Müh.Müş.İnş.San.Tic.LTD.ŞTİ.’nin Garanti BBVA TR35 0006 2001 0190 0006 2998 02 iban numaralı hesabına havale, EFT veya banka kartı/kredi kartı ile sipariş aşamasında ödemesini yapacaktır.

Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili yükümlülüklerin BANKA ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

7.CAYMA HAKKI

ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ ya bu hakkın kullanıldığının elektronik posta veya iadeli taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması gereklidir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası/İade faturası aslının iadesi zorunludur. Fatura/ İade faturası asli gönderilmezse Alıcıya ürün bedeli, KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Ürünün ALICI’ya teslim edilmiş olması koşulu ile cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden ondört gün içinde mal/hizmet bedeli ALICI’ ya iade edilir. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI’ya aittir.

Teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünün iadesi ve değişimi yapılamaz.

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan www.enerjimgunes.com da yer alan ya da yer almamakla birlikte tamamen ALICI’nın özel isteği doğrultusunda hazırlanan mallar, kişiselleştirilmiş mallar; ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlerde ALICI cayma hakkı olmadığını peşinen kabul eder .

ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.MÜCBİR SEBEPLER

İlgili makamlardan alınacak belge ile tevsik edilmek kaydıyla fiili savaş, istila, isyan halleri, grevler, lokavtlar, yangın, doğal afet, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları, salgın hasatlıklar vesair mücbir sebeplerin varlığı veya bunlardan doğacak olan sonuçların işin icrasını engellemesi, menetmesi veya geciktirmesi halinde SATICI yükümlülüklerinden herhangi birini geç, eksik veya hiç yerine getirememekten dolayı sorumlu değildir. Bu hallerde SATICI temerrüde düşmüş addedilemeyecek, herhangi bir isim altında SATICI’dan tazminat talep edilemeyecektir ve teslim süreleri bu mücbir sebeplerin varlığı ve etkisinin sürdüğü sürece cezasız uzatılacaktır.

9.YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, ALICI’nın tüzel kişilik olması durumunda ANKARA MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ yetkilidir, ALICI’nın gerçek kişi olması durumunda aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 İnci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların

Artırılmasına İlişkin Tebliğ 31.12.2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Söz konusu tebliğe göre; 2020 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

 1. 6.920 (Altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

 2. Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (Altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (Onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

 3. Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (Onbinüçyüzdoksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

 4. Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (Altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (Onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, görevlidir.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

10.YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

SATICI: TNA Yenilenebilir Enerji ve End. Yat.Müh.Müş.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. ALICI:

TARİH: