Cayma Hakkı ve Ayıplı Ürünün İade Koşulları

 •  19.03.2024
 •  

CAYMA HAKKI  ve  AYIPLI ÜRÜNÜN İADE KOŞULLARI

 1. Cayma Hakkı
 1. ALICI, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
 2. 14  günlük cayma hakkı süresi ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar.
 3. ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ ya bu hakkın kullanıldığının elektronik posta veya telefonla bildirimde bulunması gereklidir.
 4. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası/İade faturasının iadesi zorunludur.
 5.  Fatura/ İade faturasının gönderilmediği durumda,  Alıcıya ürün bedeli, KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Ürünün ALICI’ya teslim edilmiş olması koşulu ile cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14 gün içinde mal/hizmet bedeli ALICI’ ya iade edilir. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
 6. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI’ya aittir.
 7. Siparişi verilen ürünün tesliminden sonra cayma hakkı kullanılması durumunda üstü çizilmiş, çatlamış, kırılmış ve ambalajı bozulmuş ürünün iadesi ve değişimi yapılamaz.
 8. İade edilen ürün kargoya verilirken , ürünün kendi ambalajının üzerine direkt etiket vb yapıştırılmaması ve ambalajın koruyucu naylon, streç gibi malzemelerle koruma altına alınması gereklidir.
 1. Ayıplı Ürün
 1. ALICI, Ticaret Kanunu hükümlerine göre (Md. 23); Ürünün, ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise 2 gün içinde durumu SATICI’ya ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse ALICI ürünü teslim aldıktan sonra 8 gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde SATICI’ya ihbarla yükümlüdür.
 2. ALICI’nın teslim aldığı ürünlerin iadesi ancak SATICI’nın onayı ile, müşteri memnuniyeti gözetilerek İHTİYARİ OLARAK gerçekleştirilmektedir. Burada belirtilen takdiri durum ALICI’ya  hiçbir kazanılmış hak vermemektedir. TAKDİRİ OLARAK iadesi kabul edilen ürünler ancak fatura / iade faturasının kesilerek ALICI’ya teslim edilmesi halinde mümkün olmaktadır. Aksi takdirde işlem gerçekleştirilmeyecektir.
 3. Yukarıdaki şartlara uygun hallerde iade edilen ürünlerin kargo ücreti müşteri tarafından ödenir
 4. Siparişi verilen ürünün iade edilmesi durumunda üstü çizilmiş, çatlamış, kırılmış ve ambalajı bozulmuş ürünün iadesi ve değişimi yapılamaz.
 5. İade edilen ürün kargoya verilirken , ürünün kendi ambalajının üzerine direkt etiket vb yapıştırılmaması ve ambalajın koruyucu naylon, streç gibi malzemelerle koruma altına alınması gereklidir.

 

Ayıplı ürün nedir? Hangi ürünler ayıplı sayılmaktadır?
Ayıplı ürün, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan üründür.  Dolayısıyla satıcı, sözleşmeye konu ürünü satış sözleşmesine uygun olarak teslim etmekle yükümlüdür.
Öte yandan;

 • Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan,
 • Satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan,
 • Tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikleri içeren

mallar da ayıplı olarak kabul edilmektedir.