GENEL OLARAK | LED                                      

LED armatürler, akkor ampül türleriyle karşılaştırıldığında, uzun vadeli maliyet tasarrufları, daha uzun ömür ve dayanıklılık ,  güvenlik avantajları, doğal olarak daha düşük bakım maliyetleri ile faydalar sağlar. LED'ler için kanıtlanmış daha düşük toplam satınalma maliyeti ve artan güvenlik, proses endüstrilerinde geleneksel ışık kaynaklarının

yerini alan LED armatürler trendinde itici bir güç olmuştur. Her yeni teknolojide olduğu gibi, amaçlanan uygulama ve çevresel koşullara dayanacak en uygun sistemi tasarlama ve sürdürme konusunda zorluklar vardır. Bunların kısaca, armatür yerleşimi, ışığın yoğunluğu,dağılımı,kalitesi, termal yönetim, malzeme seçimi , güvenliği olduğu söylenebilir.

DIŞ MEKAN AYDINLATMA | LED

LED'lerdeki teknolojik değişim, evlerimizin içinde ve dışındaki aydınlatma açısından giderek daha önemli hale gelen durdurulamaz bir gerçektir. Şehirlerimizin dış aydınlatması, bu teknolojinin kentsel mekanlara dahil edilmesi yönünde kararlı ve net bir şekilde ilerliyor. LED teknolojisinin enerji verimliliği, ışık kalitesi ve ekonomik faydaları tartışılmaz bir gerçektir. Bu durum , LED'lere büyük ölçekli geçişleri içeren kamu yönetimi projelerinin desteklenmesi ve finanse edilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarıyor. Ancak, teknolojinin politikalara bağlılığı, bugüne kadar üzerinde durulmamış bazı çevresel boyutların dikkate alınması gerektiğini bizlere düşündürmektedir. Değiştirilen konvansiyonel aydınlatma malzemeleri, şimdiye kadar  yeniden kullanım veya kurtarma olasılığı olmadan depolarda muhafaza edildi. Kamu ihalelerinin idari şartnamelerinde, hem akkor ampüllerin geri dönüştürülmesi, hem de yeni led armatürlerin yaşam döngü analizine ilişkin temel çevresel boyutlar dikkate alınıyor mu? Bilgi sahibi değiliz. Ancak olması gerektiğini düşünüyoruz.

Günümüzde sokak aydınlatması, dış mekan aydınlatma kullanımının %53'ünü oluşturuyor ve pazar sürekli artıyor. Artan enerji fiyatları ve artan çevre bilinci bağlamında, enerji verimliliği sokak aydınlatma sistemleri tasarımında en önemli kriterlerden biri haline geliyor. LED tabanlı ışıklar, dijital olarak kontrol edilebilir, küçük, yüksek verimli ve üretimi ucuz olan geleneksel ampullerin yerini almak için birincil seçenek haline geldi. Değişen özelliklere göre düşük enerji tüketimi ve yüksek kaliteli ışık ortamını birleştirmek için ortam koşullarına uyarlanmış gelişmiş kontrol stratejilerine ihtiyaç vardır. Enerji verimliliği iyileştirmelerinin sağlanmasında kontrolün çok önemli olduğu , çok amaçlı dış ortamlar bağlamında enerji açısından verimli performansı hedefleyen bir dış mekan aydınlatma çözümünü açıklamaktadır.

Akkor ampüllerin, yüksek ışık verimliliğine sahip deşarj lambaları ve uzun ömürlü LED tabanlı ekipmanlarla değiştirilmesi, kademeli olarak ikame edilmesini destekleyen politikalarla dünya çapında desteklenen bir gerçektir. Bunun yanında imalat endüstrisinde, üretim, nakliye süreçleri ve kullanım ömrü sonunda elden çıkarılması (sera gazı emisyonlarının, toksik veya tehlikeli bileşenlerin azaltılması) sırasında düşük çevresel etkiye sahip yeni armatürler geliştirmek için çalışmalar devam etmektedir.

Dış mekan lambalarının ışık verimliliğindeki iyileştirmeler, enerji tasarrufu veya sera gazı emisyonlarında azalma ile sonuçlanmayabilir. Bunun nedeni bir geri tepme etkisidir: Işık ucuzladığında, birçok kullanıcı aydınlatmayı artıracak ve önceden karanlık kullanılan bazı alanların aydınlatılma ihtiyacını ortaya çıkarabilecektir. Sokak aydınlatma sistemlerinde büyük enerji düşüşlerini garanti etmek için birlikte çalışan üç politika önerisi sunuyoruz.

 • Işığın yalnızca ihtiyaç duyulduğu zaman ve yerde kullanmak için yeni teknolojilerden yararlanmak.
 • Yol aydınlatması için izin verilen maksimum aydınlatmanın tanımlanması.
 • Sokak aydınlatma sistemi verimliliğini yılda kilometre başına kilowat saat cinsinden tanımlanması

 

Bu politikaların benimsenmesi yalnızca enerji tasarrufu sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda şehirlerin ürettiği ışık kirliliği miktarını da büyük ölçüde azaltacaktır. Aydınlatma politikasının amacı, ışığın enerji kullanımını ve olumsuz çevresel yan etkilerini en aza indirirken, herhangi bir görev için ihtiyaç duyulan ışığı sağlamak olmalıdır.

Caddeler , sokaklar, yollar, otoparklar, spor salonları, futbol ve basketbol sahaları, askeri ve özel güvenlik alanlarının tamamının aydınlatılması kaliteli ve güvenli bir yaşam için zorunluluk olmuştur.

Teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak , konvansiyonel aydınlatma sistemleri yerini enerji verimliliğinin yüksek olduğu  ışık kaynaklarına bırakmıştır. Uzun yıllardır kullanımda olan ve iyi performansa sahip LED ürünler teknolojisindeki son gelişmeler, çeşitli potansiyel avantajları olan dış alan aydınlatması seçenekleri ile karşımıza çıkmaktadırlar . Bunlar özetle :

 1. Led Dış Mekan Aydınlatma Ürünleri
 2. Led Sokak Armatürleri

İyi tasarlanmış LED dış mekan armatürleri şunları sağlamalıdır :

 1. Daha az enerji kullanarak, optik verimliliği yani ışık fikstürü yüksektir
 2. Optimum ışık dağılımına sahiptir
 3. İstenmeyen yönlere ışık tutmaz
 4. Uzun ömürlüdür
 5. Civa, kurşun veya bilinen diğer tehlikeli atık maddeleri içermez ki bu yüzden çevre dostudur;
 6. Anında devreye girer
 7. Kuşlar için konaklama mekanı olarak düşünülebilecek Led Dış Mekan Projektör ve Led Sokak Armürleri  kir toplamaz, üst kısmı kir, suyu vb maddeleri üzerinde tutmayacak özelliklere sahiptir.

 

Çok güneşli günler dileriz.

Enerjim Güneş