Binaya Entegre Güneş Enerji Sistemleri

Binaya Entegre Güneş Enerji Sistemleri ,  bina ve yapılara entegre edilmiş güneş enerjisi santralleridir. Bu tür sistemler, doğrudan amaçları olan elektrik üretimine ek olarak -, geleneksel yapı malzemelerini (cephe ve çatı yapıları) tamamlayan veya tamamen değiştiren binanın yapısal elemanlarının işlevlerini de yerine getirir. Önümüzdeki yıllarda Binaya Entegre Güneş Enerji Sistem çözümleri, diğer güneş enerjisi santralleri türlerine kıyasla en aktif şekilde geliştirilecektir.

 

Binaya Entegre Güneş Enerji Sistemleri genellikle düz ve eğimli çatılara, cephelere veya cam  elemanlara gömülü olarak kurulur. Ayrıca, bu teknoloji güneş kanopilerinin ve diğer yardımcı apıların  ve kentsel altyapının unsurlarının yapımında kullanılmaktadır.

Binaya Entegre Güneş Enerji Sistemlerinin Faydaları

Modern güneş enerjisi teknolojileri, yeni projelerde bunlara dayalı mühendislik çözümlerinin giderek  daha fazla uygulanmasını mümkün kılan bir dizi tartışılmaz avantaja sahiptir. Binaların ve yapıların  tasarımına derinlemesine entegre olan güneş enerjisi santralleri aşağıdaki avantajlara sahiptir:

 

 

 

 

  1. Üretim kaynağının tüketiciye maksimum yakınlığı nedeniyle azaltılmış elektrik kayıpları;
  2. Geleneksel yapı malzemelerini Binaya Entegre Güneş Enerji Sistemleri panellerle değiştirerek inşaat sırasında sermaye maliyetlerinde tasarruf;
  3. Havalandırma ve iklimlendirme maliyetini önemli ölçüde azaltabilen mükemmel ısı yalıtım özellikleri;
  4. Binaya Entegre Güneş Enerji Sistemleri çözümlerinin estetik özellikleri ve görsel çekiciliği.
  5. Karbon nötr bir enerji üretimi sağlanması nedeniyle sera gazı salınımı düşürülmesi yoluyla iyi bir çevresel avantaj ortaya çıkarmaktadır.

 

Binaya Entegre Güneş Enerji Sistemleri daha yüksek başlangıç ​​maliyetine rağmen, bu tür çözümlerin tanıtılması bina inşaatında toplam inşaat işleri ve malzeme maliyetini azaltabilir. Bu nedenle bu sistemleri uygularken, sadece kurulu güneş enerjisi modüllerinin kW birim maliyetine değil, aynı zamanda tüm projenin ekonomik fizibilitesine de dikkat etmek gerekir. Hem ekipmanın hem de işin maliyeti ve üretilen elektriğin maliyeti ile inşaat sırasında örneğin çatı kaplama malzemeleri veya cephe kaplamasında tasarruf edilen para miktarı dikkate alınmalıdır. Bu nedenle Binaya Entegre Güneş Enerji Sistemlerinin uygulanmasına yönelik projeler, yalnızca yüklenicinin yüksek teknikniteliklerini değil, aynı zamanda derin ekonomik bilgi birikimini de gerektirir.

 

Çatılara ve cephelere kurulan fotovoltaik sistemler, günümüz elektrik talebinin %50'sinden fazlasını üretebilir. Ancak bunu başarmak için, özellikle kasaba ve şehirlerdeki konutlar olmak üzere mevcut binalardan da faydalanılması gerekecektir. Ancak bazı mülk sahipleri ve mimarlar, fotovoltaik sistemlerin binalara entegrasyonunun ekonomik olarak uygulanabilir olup olmadığından ve çevrenin estetik gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığından şüphe duymaya devam etmektedir.

Binaya Entegre Güneş Enerji Sistemleri ile bir yenileme projesine yapılan ilk yatırım, PV sistemi olmayan yenileme maliyetinden daha yüksek olsa da, bu çözüm yine de ekonomik uygulanabilirlik ve enerji verimliliği açısından önemli faydalar sağlar. Yatırımcılar, özellikle binaya entegre fotovoltaikler planlama aşamasında erken düşünülürse ve daha sonra çeşitli kriterlere göre optimize edilirse tatmin edici bir geri dönüş bekleyebilirler. Hem yenilenemeyen birincil enerji hem de sera gazı emisyonları için amortisman süresi, binaya entegre bir fotovoltaik sistemin beklenen hizmet ömründen önemli ölçüde daha kısadır.

Bina tipine, kurulum yöntemine ve kullanılan enerji depolama sistemine bağlı olarak, aynı zamanda fosil yakıtlı ısıtma sistemi kullanılıyorsa, Binaya Entegre Güneş Enerji Sistemleri ile yenilenmiş bir binanın %87'ye kadar kendi kendine yeterlilik oranına ulaşması mümkündür.

Çok güneşli günler dileriz.

Enerjim Güneş